Katalogujemy strony - 327 Fresz Gallery galeria sztuki współczesnej - skatalogujemy twoją stronę.


Serwis internetowy katalogujemy.com.pl przechowuje informacje i uzyskuje dostęp do informacji już przechowanych potrzebnych do prawidłowego działania strony internetowej
oraz w celach statystycznych w tzw. plikach "Cookies" na komputerze użytkownika.
Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tych informacji na komputerze użytkownika.

Akceptuje Polityke plików cookies (Nie pokazuj mi wiecej tego powiadomienia).
logo katalogujemy.com.pl


Fresz Gallery - galeria sztuki współczesnej

FRESZ Gallery to młoda, dyna­micz­nie roz­wi­ja­jąca się gale­ria sztuki współ­cze­snej. Znajdziesz u nas świeże prace głów­nie pol­skich arty­stów i pro­jek­tan­tów. Stawiamy na uni­ka­to­wość, nowo­cze­sność i indy­wi­du­alizm. Wyszukujemy “mło­dych” i obie­cu­ją­cych arty­stów, pro­mu­jemy ich sztukę i wspie­ramy w twór­czym roz­woju. Uważamy, że młoda sztuka ma w sobie wiele do zaofe­ro­wa­nia - świe­żość, otwar­tość na to co nowe, dyna­mizm, nie­skrę­po­wa­nie i przede wszyst­kim poten­cjał na przyszłość!
Kategorie
Informacje o wpisie
  • Utworzono: 2014-08-09
  • aktualizowano: 2014-08-09
  • Ważność wpisu: 2021-04-18
  • Data końca wyróznienia: niepromowany